Varaus- ja vuokrausehdot

VUOKRAUSEHDOT

 • Hinattaessa kevytperävaunua tai jarrutonta traileria, suurin sallittu ajonopeus on 100 km / h.
 • Hinattaessa jarrullista perävaunua tai traileria, suurin sallittu ajonopeus on 80 km / h.
 • KULJETTAJA VASTAA PERÄVAUNUN KYTKENNÄSTÄ SEKÄ KUORMAN SITOMISESTA ASIANMUKAISESTI.

 

PAKETTIAUTOJEN PALAUTUS

 1. Tankkaa polttoainesäiliö täyteen Prisma Launeen ABC asemalla pesukadun vieressä. Tankin korkki avautuu virta-avaimella. Käytettävä laatu on SmartDiesel. Ota tankkauksesta kuitti.
 2. Aja auto Prisman parkkihalliin, vihreällä maalattuun Rent-It parkkiruutuun. Ota omat tavarat mukaan ja laita ovet lukkoon.
 3. Ilmoittaudu pesukadun toimistoon ja palauta avain.

 

RENT-IT PAKETTIAUTOJEN VUOKRAUSEHDOT

 1. Vuokrattu auto palautetaan sovittuun paikkaan sovittuna aikana samassa kunnossa kuin se oli vuokrauksen alussa. Vuokraaja on velvollinen tarkistamaan auton vastaanoton yhteydessä autossa mahdollisesti jo olevien vaurioiden tai puutteiden todentamiseksi. Mahdollisista vaurioista tai puutteista on heti ilmoitettava Vuokraamolle.
 2. Auto on vuokrauksen alussa ja lopussa täyteen tankattu (SmartDiesel). Vuokraaja maksaa käyttämänsä polttoaineen. Autossa käytettävä polttoaine ilmenee vuokrasopimuksesta ja/tai auton rekisteriotteesta.
 3. Vuokraaja vastaa väärän polttoaineen tankkaamisesta tai käytöstä autolle aiheutuvista vahingoista täysimääräisesti. Mikäli Vuokraaja palauttaa auton vajaalla tankilla, Vuokraamolla on oikeus veloittaa puuttuva polttoaine ja mahdollinen tankkausmaksu vuokrasopimuksessa tai hinnastossa ilmenevällä hinnalla.
 4. Auton vuokrahinta maksetaan aina ennen luovutusta
 5. Vuokraajan on vuokra-aikana huolehdittava auton kunnon normaalista tarkkailusta kuten rengaspaineista sekä öljy- ja muiden nestemäärien riittävästä täytöstä. Auton jäädessä hetkeksikin pysäköidyksi, se on ehdottomasti lukittava. Auton käyttäminen lainvastaisiin tarkoituksiin, hinaukseen, kilpailuihin tai niiden harjoituksiin, ajo-opetukseen, sekä jäällä ajamiseen virallisesti merkittyjen jääteiden ulkopuolella on kielletty. Autoa ei saa viedä Suomen rajojen ulkopuolelle. Tupakointi ja kotieläinten kuljetus autossa on kielletty. Liikenne- ja kaskovakuutus. Omavastuu on valittu etukäteen joko 750 € tai 250 €. Vuokraaja on velvollinen korvaamaan Vuokraamolle vahingot täysimääräisinä ilman omavastuurajoitusta, mikäli vahingot ovat syntyneet tai aiheutuneet jollain seuraavista tavoista: ylikuormaus, autossa tupakointi, vauriot auton verhoiluissa, yli- tai vajaapaineisilla renkailla ajaminen, avainten katoaminen, väärän polttoaineen käyttäminen, lumivahingot kun niistä on varoitettu merkeillä, ajaminen ajoneuvon koko huomioon ottaen liian ahtaissa tiloissa, huonokuntoisilla teillä tai alueilla ajaminen tai auton muu huolimaton tai virheellinen käyttö. Vuokraaja on velvollinen korvaamaan Vuokraamolle auton epätavanomaisesta likaantumisesta johtuvat siivous- ja puhdistuskustannukset. Vuokraajan täysimääräinen korvausvelvollisuus koskee aina myös vahinkoja, jotka ovat välittömästi tai välillisesti johtuneet Vuokraajan rikollisesta menettelystä, auton käytöstä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena tai muusta tahallisuudesta tai törkeästä tuottamuksesta tapahtuneesta sopimusehtojen rikkomisesta. Muut velvollisuudet; Vuokraaja on velvollinen maksamaan kaikkine kustannuksineen vuokra-aikana aiheutuneet pysäköinti-/pysäköintivirhemaksut, ylikuormamaksut sekä muut haltijavastuun perusteella vuokraamolle määrätyt maksut (ylinopeusmaksut, yms).
 6. Vuokraajan on välittömästi ilmoitettava vuokraamolle teknisestä ongelmasta, vahingosta tai varkaudesta. Varkaudesta on viipymättä tehtävä ilmoitus Poliisille. Vahinkotilanteessa Vuokraajan on aina täytettävä kirjallinen vahinkoilmoitus Vuokraamolle. Vuokraaja vastaa edellä todettujen ilmoitusten laiminlyönnistä johtuneista vahingoista täysimääräisesti. Vuokraamo vastaa autossa vuokra-aikana ilmenevästä teknisestä viasta, joka ei johdu Vuokraajan käyttövirheestä ja/tai huolimattomuudesta. Edellyttäen että virhe tai vika on Vuokraamon vastuulla ja mikäli se on matkan jatkamiseksi välttämätöntä, Vuokraaja voi oma-aloitteisesti korjauttaa autoa Vuokraamon kustannuksella enintään 75 euron arvosta. Korjaustyöstä ja suoritetusta maksusta on toimitettava tosite Vuokraamolle.
 7. Palautus ennen vuokra-ajan päättymistä ei oikeuta vuokranpalautukseen. Palautus myöhässä oikeuttaa vuokranantajaa veloittamaan ylimenevältä ajalta kaksinkertaisen vuokran.
 8. Vuokraamolla on oikeus purkaa sopimus välittömästi, jos käy ilmi, että Vuokraaja rikkoo olennaisesti sopimusehtoja. Vuokraaja on tällöin velvollinen välittömästi palauttamaan auton kaikkine varusteineen sovittuun palautuspaikkaan. Kumpi tahansa osapuoli voi purkaa sopimuksen, mikäli auto varastetaan tai autoon tulee Vuokraamon vastuulla oleva auton käytön estävä vika eikä Vuokraamo toimita korvaavaa autoa kohtuullisessa ajassa ilmoituksesta.
 9. Erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvottelulla. Jos erimielisyydet saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, tulee kanne nostaa vuokraamon kotipaikan käräjäoikeudessa.

 

KÄRRYJEN JA TRAILEREIDEN PALAUTUS

 1. Aja Prisman parkkihalliin, vihreällä maalattuun Rent-It parkkiruutuun, samaan paikkaan kuin lähtiessä.
 2. Varmista että kärryyn ei ole jäänyt omia tavaroitasi. Irrota kärry autostasi ja lukitse se.
 3. Ilmoittaudu Pesukadun toimistoon. Palauta aisalukon avain.

 

KÄRRYJEN JA TRAILEREIDEN VUOKRAUSEHDOT

 1. Vuokrattu kärry tai traileri palautetaan sovittuun paikkaan sovittuna aikana samassa kunnossa kuin se oli vuokrauksen alussa. Vuokraaja on velvollinen tarkistamaan vastaanoton yhteydessä kärryn/trailerin mahdollisesti jo olevien vaurioiden tai puutteiden todentamiseksi. Mahdollisista vaurioista tai puutteista on heti ilmoitettava Vuokraamolle. Vuokranantaja ei vastaa kuorman vaurioitumisesta (likaantuminen, kastuminen tai särkyminen)
 2. Peräkärryjen ja trailereiden hinta määräytyy sovitusta vuokrausajasta.
 3. Vuokrahinta maksetaan aina ennen luovutusta.
 4. Liikenne- ja kaskovakuutus. Omavastuu on valittu etukäteen joko 300 € tai 150 €. Vuokraaja on velvollinen korvaamaan Vuokraamolle vahingot täysimääräisinä ilman omavastuurajoitusta, mikäli vahingot ovat syntyneet tai aiheutuneet jollain seuraavista tavoista: ylikuormaus, yli- tai vajaapaineisilla renkailla ajaminen, avainten katoaminen, lumivahingot kun niistä on varoitettu merkeillä, ajaminen ajoneuvon koko huomioon ottaen liian ahtaissa tiloissa, huonokuntoisilla teillä, tai alueilla ajaminen, tai auton muu huolimaton tai virheellinen käyttö. Vuokraaja on velvollinen korvaamaan Vuokraamolle auton epätavanomaisesta likaantumisesta johtuvat siivous- ja puhdistuskustannukset. Vuokraajan täysimääräinen korvausvelvollisuus koskee aina myös vahinkoja, jotka ovat välittömästi, tai välillisesti johtuneet Vuokraajan rikollisesta menettelystä, tai muusta tahallisuudesta tai törkeästä tuottamuksesta tapahtuneesta sopimusehtojen rikkomisesta.
  Muut velvollisuudet; Vuokraaja on velvollinen maksamaan kaikkine kustannuksineen vuokra-aikana aiheutuneet ylikuormamaksut, sekä muut haltijavastuun perusteella vuokraamolle määrätyt maksut (parkkimaksut, yms).
 5. Vuokraajan on välittömästi ilmoitettava vuokraamolle teknisestä ongelmasta, vahingosta tai varkaudesta. Varkaudesta on viipymättä tehtävä ilmoitus Poliisille. Vahinkotilanteessa Vuokraajan on aina täytettävä kirjallinen vahinkoilmoitus Vuokraamolle. Vuokraaja vastaa edellä todettujen ilmoitusten laiminlyönnistä johtuneista vahingoista täysimääräisesti.
 6. Palautus ennen vuokra-ajan päättymistä ei oikeuta vuokranpalautukseen. Palautus myöhässä oikeuttaa vuokranantajaa veloittamaan ylimenevältä ajalta kaksinkertaisen vuokran.
 7. Vuokratun tuotteen vieminen Suomen valtakunnan rajojen ulkopuolelle on kielletty.
 8. Erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvottelulla. Jos erimielisyydet saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, tulee kanne nostaa vuokraamon kotipaikan käräjäoikeudessa.